Dalian Huayufei International Trade Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $74,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

mainCategories

Bamboo Chopsticks
Bamboo Toothbrush
Bamboo Straw
Ice Cream Stick
15,00 US$ - 35,00 US$/Hộp các tông
50 Hộp các tông(Min. Order)
20,00 US$ - 45,00 US$/Hộp các tông
5 Hộp các tông(Min. Order)
20,00 US$ - 50,00 US$/Hộp các tông
20 Hộp các tông(Min. Order)
30,00 US$/Hộp các tông
10 Hộp các tông(Min. Order)
20,00 US$ - 35,00 US$/Hộp các tông
50 Hộp các tông(Min. Order)
15,00 US$ - 25,00 US$/Hộp các tông
20 Hộp các tông(Min. Order)
15,00 US$ - 25,00 US$/Hộp các tông
20 Hộp các tông(Min. Order)
18,00 US$/Hộp các tông
50 Hộp các tông(Min. Order)
15,00 US$ - 25,00 US$/Hộp các tông
20 Hộp các tông(Min. Order)
15,00 US$ - 25,00 US$/Hộp các tông
20 Hộp các tông(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

  This is our bamboo chopstick.

 

  1.We select  the most suitble bamboo which has grown for 3-5 years as material, in this way, it guarantee the products quality from the source.

 

  2.The products have sterilized under high temrature, conforming to food grade quality.

 

  3.The products have no chloroethene, no preservatives and no bleaching.